(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson till Bergans daghem och Boställs daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2019

Beskrivning av jobbet: Reservperson till Bergans daghem och Boställs daghem och förskola. Som ambulerande barnskötare får du arbeta i våra sex team med olika verksamhet och struktur. Ditt arbete är variationsrikt och mångsidigt, då du har barnskötaruppgifter i den grupp du behövs i för dagen.


Vi arbetar för att barnen ska få en god start i livet genom
- en verksamhet som utgår från barnens och familjernas behov
- ömsesidig respekt, hänsyn och uppmuntran som lägger grunden för en positiv och öppen gemenskap
- ett gott samarbete med familjerna, varandra och samarbetsparter
- att kontinuerligt utveckla verksamheten och prova på nya metoder.

Boställs daghem och förskola, som fungerar i samma byggnad som Boställsskolan, består av tre daghemsgrupper för barn i åldern 0-5 år och en förskolegrupp. Bergans daghem är ett litet daghem med en 0-3 års grupp och en 2-5 års grupp.

Vid behov kan du få hjälpa till på andra svenska daghem i Esbo.

Arbetsplats: Bergans daghem och Boställs daghem och förskola


Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.