(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, Smedsby daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Du jobbar som barnskörare inom småbarnspedagogik, reservperson, på Smedsby daghem och förskola. Det innebär att du jobbar i den grupp där någon i personalen är borta. På Smedsby daghem och förskola har vi tre grupper, två grupper inom småbarnspedagogik och en förskolegrupp. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Stensvägen 10, 02750 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibileitet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.