(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, Portängens daghem, 2 uppgifter
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Som reservperson ansvarar du över att vårda och fostra om barn inom småbarnspedagogiken. Du kommer att få flytta dig mellan olika barngruppen enligt husets behov. Till dina uppgifter hör bl.a. pedagogisk verksamhet, fostringsgemenkap samt teamarbete i olika barngrupper i Portängen.

Arbetet inleds i augusti 2020 (-30.6.2021).


Arbetsplats: Portängens daghem, Portängsvägen 12, 02180 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: Svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska. Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga, eftersom reservpersonen kommer arbeta med alla barngrupper på Portängen.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.