(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, Karamalmens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, Karamalmens daghem och förskola

Työavain 3-1738-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 06.11.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 05.11.2019 kello 15:45
Karamalmens daghem och förskola , Karaängsvägen 4 och 6 02610 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till Karamalmens daghem och förskola som jobbar som reservperson. Karamalmens daghem och förskola ligger strax norr om järnvägen mellan Helsingfors och Åbo på gångavstånd från Kera station. I daghemsbyggnaden från 2005 har vi två daghemsgrupper, 1-4 åringar, Tigrar, och 3-5 åringar, Drakar, och i skolan som ligger på andra sidan gården har vi två förskolegrupper Delfiner och Valar. Vi arbetar utgående från Planen för småbarnspedagogik och Läroplanen för förskolan. För oss är språket en viktig del av verksamheten, likaså social- och ekologisk hållbarhet. Vi arbetar också aktivt med att bygga upp verksamheten utgående från barnets delaktighet.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme öppenhet, engagemang och humor.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledare inom småbarnspedago. Pia Herlin-Kiviniitty
046 877 3274