(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, 2 uppgifter
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2020

Beskrivning av jobbet: Vi söker dig flexibla och ansvarstagande reservperson till, i första hand, 3 olika enheter i Olars-Kvisbacka området (gångavstånd). Du skall tycka om att arbeta med många olika slags kollegor och med barn från 1-6 år.


Arbetsplats: Kvis daghem, Olars daghem och Meteorgatans gruppfamiljedaghem
Adress: Kvisgatan 6, Månskensghatan 2 AB och Meteorgatan 5B.


Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidiagre arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.