Barnskötare inom småbarnspedagogik, Olars daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 4.5.2021

Vi önskar hitta dig positiva och entusiastiska barnskötare, som förstärkning till vårt team. Barnen är frän 3 till 6 åringar och tillsammans med dig arbetar en lärare inom småbarnspedagogik och en annan barnskötare.

Arbetsplats: Olars daghem

Arbetstid: 38 h 15 minuter/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Arbetet inleds i augusti 2021.


Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter: din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogik.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot