(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Olars daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2020

Vi önskar hitta dig barnskötare inom småbarnspedagogik, som vill arbeta med 21st 3-5 åriga barn på Olars daghem.

Vår målsättning är att alla barn skall kunna kommunicera, utgående från sina egna förutsättningar.

Vi strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna och att barnen ska njuta av sin vardag med ändamålsenlig pedagogisk verksamhet.

Arbetet inleds i oktober 2020.

Arbetsplats: Olars daghem, Månskensgatan 2AB, 02210 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken och att du är villig att tänka i nya banor med nya kolleger.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.