(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Niperts daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2020

Beskrivning av jobbet: Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik som jobbar i en 1-5 års grupp tillsammans med en lärare och en barnskötare.

Niperts daghem är grundat 2010 och i daghemmet finns det plats för tre barngrupper. Just nu fungerar där två barngrupper med barn i åldern 1-5 år.

Arbetet inleds i augusti 2020.

Arbetsplats: Niperts daghem, Nikuåkern 1, 02920 Esbo.


Arbetstid: 38h 45 min/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.