(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Mattbergets daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Beskrivning av jobbet: Du arbetar som en extra resurs i en förskolegrupp tillsammans med en lärare och två barnskötare inom småbarnspedagogik. Förskolan består av tre grupper. Kom med och utveckla vår verksamhet!

Arbetsplats: Mattbergets daghem och förskola ligger vid Mattlidens skolcentrum. Vi har allt som allt sju grupper i tre byggnader. Bra förbindelser med allmänna färdmedel, metron ligger nära. Möjlighet till bilparkering.

Adress: Mattliden 5 A, 02230 Esbo.


Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och genuint intresse för barnets utveckling.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.