(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Mattbergets daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Välkommen till Mattbergets daghem och förskola!

Vi arbetar på Mattlidens skolområde i tre hus: 2 barngrupper 1-4 år, 2 barngrupper 4-5 år samt 3 förskolegrupper. Hos oss har du möjlighet att arbeta med barn i olika åldrar. Vi samarbetar med Mattlidens skola och har möjlighet att låna skolans utrymmen för gymnastik och andra projekt.

Det här läsåret samarbetar vi med läsambassadör Henrika Andersson kring projektet Tamburbibliotek. Mattberget är ett av de partnerdaghem Helsingfors universitet samarbetar med. Hör av dig om du vill veta mer.

Mattbergets daghem och förskola består av sju grupper i tre byggnader på Mattlidens skolområde. Goda förbindelser med allmänna färdmedel, parkeringsplats möjlig.


Arbetsplats: Mattbergets daghem och förskola, Mattliden 5, 02230 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och genuint intresse för att stöda barnets utveckling.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.