Barnskötare inom småbarnspedagogik, Lagstads daghem och förskola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 17.9.2021

Vi söker barnskötare inom småbarnspedagogik till Lagstads daghem och förskola som:

-Utför vård- och omsorgsuppgifter inom småbarnspedagogiken.
-Deltar i planering, genomförande och bedömande av småbarnspedagogiken tillsammans med arbetskolleger.

Arbetsplats: Lagstads daghem och förskola
Arbetstid: 38h 15min /vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Närvårdar- eller barnledarexamen. Erfarenhet av arbete med barn beaktas även om behörighet saknas.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Intresse och kunskap om barn och fostran samt deltagande i planerandet av verksamheten och vid idkandet av fostringssamarbete med vårdnashavarna.

Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och en positiv inställning till arbetet med barn.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot