(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Lagstads daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Lagstads daghem och förskola

Työavain 3-44-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 08.04.2019 (päättyy 30.06.2019)
Hakuaika päättyy 04.04.2019 kello 15:45
Lagstads daghem och förskola , Esbogatan 7 02770 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Barnskötarens arbetsbild. Lagstads daghem är beläget i Esbo centrum strax intill stadshuset i anslutning till Lagstads skola på norra sidan om tågbanan. Daghemmet hör till Esbo centrum-Norra området. Vi strävar till att skapa och upprätthålla en trivsam atmosfär som ger barnen förutsättningar till harmonisk utveckling i överensstämmelse med läroplanens mål på alla utvecklingsområden. Vår vardag skall präglas av ett gott samarbete mellan barn, personal och föräldrar. Vi har ett aktivt samarbete med Lagstads skola som fungerar i samma byggnad. Språket, motoriken samt musik- och miljöfostran ges extra tyngd i vårt daghem. Vi har fyra grupper inom småbarnspedagogiken och två förskolegrupper. Daghemmet är grundat 1983, förskolan 1972.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään god kännedom om våra styrdokument.

Arvostamme ett genuint intresse för barns vård, fostran och inlärning. Som ett plus ser vi god samarbetsförmåga och kreativitet


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2101,17€/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Harriet Weurlander
050-525 2702
harriet.i.weurlander(@)espoo.fi
09-81640369