Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2021

Vi söker dig kunniga, pedagogiska, barnskötare till gruppen med våra 1-3 åringar.

Tillsammans i ditt team arbetar en lärare inom småbarnspedagogik och en annan barnskötare inom småbarnpedagogik, så du har ett starkt team att arbeta med.

Kvis är ett 3-barngrupps daghem med egen fin gård.

Välkommen att arbeta med oss!

Arbetsplats: Kvis daghem
Arbetstid: 38h 15min / vecka
Avtalsområde: Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare erfarenhet inom småbarnspedagogiken och ett gott team-arbete.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot