(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2020

Vi önskar hitta dig barnskötare inom småbarnspedagogik, som vill arbeta med 12 st barn i åldern 1-3 år på Kvis daghem.

Vår målsättning är att alla barn skall kunna kommunicera, utgående från sina egna förutsättningar.

Vi koncentrerar oss mycket på barns språkutveckling. Vi använder oss bland annat av tecken och bilder som stöd i vår kommunikation. Vi läser sagor, rim och ramsor och olika språklekar, vilket bidrar till att stärka barnets språk.

Vi strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna och att barnen ska njuta av vardagen.

Arbetet inleds i augusti 2020.

Arbetsplats: Kvis daghem, Kvisgatan 6, 02210 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min /vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.