(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.6.2020

Beskrivning av jobbet: Vi söker dig glada och positiva person att arbeta pedagogiskt med våra små, dvs 0-3 åringar.

Du har två erfarna kolleger i ditt team; en lärare och en barnskötare och teamarbetet är vår vardag.

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Kvis daghem, Kvisgatan 6, 02210 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare arbetserfarenhet inon småbarnspedagogiken, men uppskattar också dig som nyutexaminerad. Huvudsaken är att du har viljan att lära dig nya förfaringssätt och att barnens utveckling är dig nära hjärtat.

Vi vill ge barnen en trygg och harmonisk vardag, där alla - oberoende av ålder - trivs tillsammans och har det bra! Den dagliga verksamheten sker ofta i smågrupper, där det individuella barnet syns - och hörs bättre. I och med att språkets betydelse är en av våra tyngdpunkter upplever vi att denna arbetsmetod är oss lämplig.

Kvis daghem är grundat 1988.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.