(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019

Beskrivning av jobbet: Vi hoppas hitta just dig! Du som tycker om barn i alla åldrar och ser det enskilda barnet på just den nivån hen är på. Vi hoppas att du är en bra teamspelare med även egna, kanske nya, idér och förslag. Barngruppen du jobbar i består av 21 ivriga 3-5 åringar. Personalen i gruppen består av en lärare och en annan barnskötare inom småbarnspedagogik.

Arbetsplats: Kvis daghem

Arbetstid: 38:45 h /vecka. Arbetsturerna sker mellan kl 7-17.30.

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.