(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2021

Barnskötarens uppgifter i barngrupp. Deltar i planering och utförande av verksamheten tillsammans med övrig personal i teamet.

Arbetsplats: Kungsgårds daghem, Hans Westerlunds väg 6, 02780 Esbo

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter:
Flexibilitet och samarbetsförmåga. Positiv inställning till arbetet med barn.


Kungsgårds daghem har sammanlagt 7 grupper, två förskolegrupper, tre 3-5 års grupper och två 1-3 års grupper. Vi söker nu en barnskötare till en av 3-5 års grupperna. Alla 3-5 års grupper befinner sig i daghemmets huvudbyggnad.
Vår verksamhet bygger på barnens delaktighet och en gemensam värdegrund med barnets välmående i fokus.