Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2020

Vi söker en positiv, samarbetsvillig och nyfiken barnskötare inom småbarnspedagogik till vår 3-5 års barngrupp i Kungsgårds daghem.

Kungsgårds daghem och förskola består av fem barngrupper och två förskolegrupper. Vi har en egen stor gård och fin natur omkring oss. Det finns goda tåg- och bussförbindelser. Vår verksamhetskultur främjar varje barns välbefinnande och lärande och en hållbar livsstil.


Vi beaktar också obehöriga personer med erfarenhet av daghemsjobb eller motsvarande arbete med barn.

Arbetsplats: Kungsgårds daghem, Hans Westerlunds väg 6, 02780 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och genuint intresse för barnets utveckling och delaktighet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot