(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem och förskola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.7.2020

Beskrivning av jobbet: Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik som jobbar i en 3-5 års grupp tillsammans med en lärare och en barnskötare.

Kungsgårds daghem och förskola består av fem barngrupper och två förskolegrupper. Vi har en egen stor gård och fin natur runt oss. Det finns goda tåg- och bussförbindelser.

Vårt förhållningssätt vilar på värdegrundsorden livsgjädje, trygghet, kunskap, social kompetens och respekt. Vi vill väcka barnets nyfikenhet, lust och glädje att lära sig nya saker genom mångsidig verksamhet i små grupper.


Arbetsplats: Kungsgårds daghem och förskola.


Arbetstid: 38h 45 min/vecka.

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Vi beaktar även formellt obehörigas ansökningar.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.