(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kongsbergs daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kongsbergs daghem

Työavain 3-707-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 05.08.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 02.08.2019 kello 15:45
Kongsbergs daghem , Loggbranten 2 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Arbetsplatsen är Kongsbergs daghem som består av två barngrupper (3-5 år och 1-4 år). Du arbetar i 3-5 års gruppen tillsammans med barnträdgårdslärare och barnskötare. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och olika verksamheter i närmiljön. Atmosfären på daghemmet är varm och trygg, där allas välbefinnande tas i beaktande. Vi tar tillvara på personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell. Ta gärna kontakt om du vill veta mera om arbetet!


Kelpoisuusvaatimus: För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Arvostamme god samarbetsförmåga, och ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna. Dessutom värdesätter vi positiv inställning till nya ideér och metoder.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18 €/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Ann Rönn
046 877 1736
fornamn.efternamn@esbo.fi

Daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
fornamn.efternamn@esbo.fi