Barnskötare inom småbarnspedagogik, Klippans daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2021

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till Klippans daghem. Enheten har två barngrupper, en grupp med barn i 1-3 års åldern och en grupp med barn i 3-5 års åldern. Du skulle jobba i 1-3 års gruppen tillsammans med två kollegor.

Klippans daghem är beläget i Stensvik och vi har nära till havet och skogen. Vi nyttjar närområdet och brukar ta promenader till stranden, gå till skogen eller ha rörelse på den närmaste sportplanen i området.

Arbetet inleds i mitten av december 2021, eller senare enligt överenskommelse.

Arbetsplats: Klippans daghem, Vågbrottet 5 B, 02320 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: flexibilitet, engagemang samt god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot