(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Klippans daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.3.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Klippans daghem

Työavain 3-374-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 01.04.2019 kello 15:45
Klippans daghem , Vågbrottet 5 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Arbetsplatsen är ett daghem i Esboviken som består av två barngrupper (3-5 år och 1-3 år). Du arbetar i gruppen tillsammans med två lärare inom småbarnspedagogik. Läsåret 2017-2018 flyttar verksamheten till nya utrymmen. I utrymmet har det tidigare fungerat ett finskt daghem. Utrymmet är planerat och byggt till daghem. Verksamheten sker i två våningar. Detta är ett daghem som inlett sin verksamhet i augusti 2012. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och olika verksamheter i närmiljön. Vår strävan är att atmosfären på daghemmet är varm och trygg, där allas välbefinnande tas i beaktande. Vi tar tillvara på personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell. Ta gärna kontakt om du vill veta mera om arbetet! Arbetet inleds i augusti 2019.


Kelpoisuusvaatimus: För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare. Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme god samarbetsförmåga. Ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna. Dessutom värdesätter vi positiv inställning till nya idéer och metoder.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2101,17€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Ann Rönn
046 877 1739
fornamn.efternamn@esbo.fi

Daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
fornamn.efternamn@esbo.fi