(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2020

Barnskötare till 3-5 års grupp. Arbetsteamet består av 1 lärare och 2 barnskötare. Till uppgifterna hör att tillsammans med teamet planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utgående från plan för småbarnspedagogik.


Arbetsplats: Ivisnäs daghem, Ivisnäsvägen 1B, 02260 Esbo

Arbetstid: 38.25 h / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter: god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.


Vi värdesätter: erfarenhet av dylika uppgifter


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.