(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.7.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem

Työavain 3-970-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 29.07.2019 kello 15:45
Ivisnäs daghem , Ivisnäsvägen 1B 02260 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Barnskötare i 3-5 års grupp. Tillsammans med teamet, lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare, planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni verksamheten.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Arvostamme erfarenhet av dylika uppgifter.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm
050 32 17374

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
09 816 30620