(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, för viss tid
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Vanda stad, bildningsväsendets verksamhetsområde, svenskspråkig service
Dickursby daghem

Idrottsvägen 4, 01370 Vanda

Anställningsförhållandets längd: visstidsanställning 01.10.2019 - 31.05.2020

Är du den barnskötare vi söker till Dickursby daghem?

Vi söker två barnskötare för tiden 1.10.2019 - 31.5.2020.

Dickursby daghem är ett svenskspråkigt daghem med fyra barngrupper med barn i åldern 1-5 år och två förskolegrupper. Dickursby daghem fungerar i samband med Dickursby skola och beläget i Sandkulla, på promenadavstånd från Dickursby och Sandkulla tågstationer och med bra bussförbindelser.

Barnskötaren jobbar i ett team. Till uppgifterna hör att ansvara för barnens vård, fostran och utveckling i samarbete med det övriga I arbetsteamet. I vår vardag samarbetar vi alla aktivt med varandra, vårdnadshavarna och övriga samarbetspartners.

Vikariatet inleds med 4 månaders prövotid.

Även obehöriga sökanden beaktas.

Vanda, vårt lands fjärde största stad, har mod att göra saker på ett nytt sätt och förmåga att samverka i olika nätverk. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Det svenskspråkiga resultatområdet värnar om högklassig fostran och utbildning. Vi uppskattar kulturell mångfald, gemenskap och samarbete.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Barnskötare (För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller motsvarande tidigare examen eller någon annan motsvarande examen. (Lag 272/2005, 8 §))

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: Modersmålsliknande kunskaper i svenska. Den som anställs skall uppvisa utdrag ur straffregistret enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. (L504/2002).

Som merit räknar vi: Erfarenhet av eller intresse för att jobba med smågruppsverksamhet. Vi uppskattar motionens betydelse, där lek och rörelse är med I vår vardag

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Lönesättning: 2 140,50 samt rekryteringstillägg 100,00 euro/mån., dessutom ett eventuellt tillägg baserat på tidigare arbetserfarenhet.

Tillstånd som krävs: den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret

Antalet anställningar: 2

Prövotid: Anställningen har 4 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 45 min/vecka 

Kontaktinformation:

Daghemsföreståndare
Ehn, Marika
0407668059
marika.ehn@vantaa.fi

Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.

Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.