(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, för viss tid
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Vanda stad, bildningsväsendets verksamhetsområde, svenskspråkig service
Dickursby daghem

Idrottsvägen 4, 01370 Vanda

Anställningsförhållandets längd: visstidsanställning 21.01.2019 (eller enligt överenskommelse) - 31.07.2019


Är du den barnskötare vi söker till Dickursby daghem?

Vi söker en barnskötare för tiden 21.01 - 31.7.2019.

Dickursby daghem är ett svenskspråkigt daghem med fyra barngrupper med barn i åldern 1-5 år, Dickursby daghem fungerar i samband med Dickursby skola och beläget i Sandkulla, på promenadavstånd från Dickursby och Sandkulla tågstationer och med bra bussförbindelser.

Barnskötaren jobbar i ett team. Till uppgifterna hör att ansvara för barnens vård, fostran och utveckling i samarbete med det övriga arbetsteamet. I vår vardag samarbetar vi alla aktivt med varandra, vårdnadshavarna och övriga samarbetspartners.

Även obehöriga sökanden beaktas.

Vanda, vårt lands fjärde största stad, har mod att göra saker på ett nytt sätt och förmåga att samverka i olika nätverk. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Det svenskspråkiga resultatområdet värnar om högklassig fostran och utbildning. Vi uppskattar kulturell mångfald, gemenskap och samarbete.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Barnskötare (För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller motsvarande tidigare examen eller någon annan motsvarande examen. (Lag 272/2005, 8 §))

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: Modersmålsliknande kunskaper i svenska.

Den som anställs skall uppvisa utdrag ur straffregistret enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. (L504/2002).

Som merit räknar vi: Erfarenhet av eller intresse för att jobba med smågruppsverksamhet. Vi uppskattar motionens betydelse, där lek och rörelse är med I vår vardag

Villkoren i arbetsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Den person som väljs ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Vikariatet har 3 månaders prövotid
Heltids-/deltidsarbete: heltid
Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 45 min/vecka


Daghemsföreståndare
Horsma, Nina
050 302 4932
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Viceföreståndare Maria Qvickström,
043 8255 302


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Vänligen ansök endast elektroniskt.