(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.12.2020

Kom och jobba med oss som barnskötare i Hattifnattarna, en 3-5 årsgrupp med 21 barn. Jobbet ger möjlighet att tillsammans med kollegerna skapa en glädjefylld och meningsfull verksamhet för barnen. Vi arbetar mycket med att ge varje barn det de behöver, stärka gruppkänslan och skapa en tydlig struktur i vardagen. Vi hoppas att du är intresserad av barns utveckling och lärande, villig att lära dig nya saker och har en positiv människosyn.

Även sökande utan formell behörighet beaktas.

Jobbet pågår till 30.6.2021.

Finno daghem och förskola har sju grupper varav fyra är integrerade smågrupper för barn i behov av stöd. Daghemsgrupperna består av en integrerad smågrupp för 3-5 åringar och två grupper för 3-5 åringar och en grupp för 1-3 åringar. Förskolan har tre integrerade smågrupper.

Arbetsplats: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 2-4, 02270 ESbo

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter initiativförmåga, positiv inställning till nya utmaningar och flexibilitet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.