(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.10.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem

Työavain 3-1735-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 21.10.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 14.10.2019 kello 15:45
Finno daghem , Finländarvägen 2-4 02270 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Finno daghem och förskola har sju barngrupper för barn i åldern 1-5 år och 3 förskolegrupper. Av dessa är fyra grupper smågrupper med plats för barn i behov av stöd. På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Vi strävar efter ett gott samarbete med familjerna så att barnets vardag känns trygg och meningsfull. I verksamheten fokuserar vi på barns lek och utforskande. Vi söker nu en barnskötare till smågrupp (12 barn) i förskolan. I barngruppen jobbar speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och assistent. Läs mera om Finno daghem: https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Finno_forskola/Finno_daghem_och_forskola(3204)


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme flexibilitet och positivt bemötande.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / veckan


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare, Gertrud Eriksson
046 8773146
fornamn.efternamn@esbo.fi

Daghemsföreståndare, Susanne Nordling
050 321 7376