(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2020

Vi söker dig som vill jobba i förskolan tillsammans med barn som behöver lite extra stöd och en extra vuxen vid sin sida. Du kommer att jobba som barnskötare, extra resurs i förskolans smågrupper. Du jobbar främst i en av grupperna men hjälper också vid behov till i de två andra förskolegrupperna. Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete och möjlighet att lära sig mera om att bemöta barn i behov av stöd.

Finno daghem och förskola har sju grupper varav fyra är integrerade smågrupper för barn i behov av stöd. Daghemsgrupperna består av en integrerad smågrupp för 3-5åringar och två grupper för 3-5 åringar och en grupp för 1-3 åringar. Förskolan har tre integrerade smågrupper.

I smågrupperna jobbar en speciallärare inom småbarnspedagogik, en lärare inom småbarnspedagogik, en barnskötare inom småbarnspedagogik och en assistent.

På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Varje individ, såväl barn som vuxen, uppmärksammas som den är.

Arbetsplats: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo

Arbetstid: 38h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.