(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Distby daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Distby daghem

Työavain 3-1613-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 26.09.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 25.09.2019 kello 15:45
Distby daghem , Distbybrinken 5G 02230 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: barnskötare i 3-5 års grupp. Till uppgifterna hör att planera, genomföra och utvärdera verksamheten utgående från plan för småbarnspedagogik, tillsammans med övriga teamet. samarbete med den andra barngruppen , vårdnadshavare och övriga samarbetspartners.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään flexibilitet och samarbetsförmåga.

Arvostamme erfarenhet av dylika uppgifter.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38.45 h/vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm
050 32 17374

ledande ledare inom småbarnsped. Susanne Nordling
09-816 30620