(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Bergans daghem och Boställs daghem och förskola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2020

Kom och arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik till Bergans daghem och Boställs daghem och förskola. Du arbetar som barnskötare i den grupp som behöver dig för dagen, du är en så kallad reservperson. På detta sätt får du arbeta med barn i olika åldrar, från 1-6 år, och ha många kolleger. Detta arbete passar särskilt bra för dig som gillar ombyte, har lätt för nya situationer och trivs med olika slags mänskor.

Från höstterminen 2021 sammanslås Bergans daghem och Boställs daghem och förskola till ett daghem, som flyttar till nybygget Monikko nära Alberga simhall. Du har möjlighet att delta i planeringsarbetet och vara med och starta den nya enheten.

Vi arbetar för att barnen ska få en god start i livet genom
- en verksamhet som utgår från barnens och familjernas behov
- ömsesidig respekt, hänsyn och uppmuntran som lägger grunden för en positiv och öppen gemenskap
- ett gott samarbete med familjerna, varandra och samarbetsparter
- att kontinuerligt utveckla verksamheten och prova på nya metoder.

Boställs daghem och förskola, som fungerar i samma byggnad som Boställsskolan, har två daghemsgrupper för barn i åldern 0-5 år och en förskolegrupp. Bergans daghem har en 0-3 års grupp och en 2-5 års grupp.

Vid behov kan du få hjälpa till på andra svenska daghem i Esbo.

Arbetsplats: Bergans daghem (adress: Självstyrelsevägen 4
02600 Esbo) och Boställs daghem och förskola (adress Mäkkylägränden 3 A
02650 Esbo).


Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.