(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Askbackens daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2020

Barnskötare inom småbarnspedagogik i barngrupp 3-5 år tillsammans med en lärare och en barnskötare. Vi söker en positiv och samarbetsvillig barnskötare till Askbackens daghem.

Våra nyckelord är glädje, nyfikenhet, upptäckarlust, självkänsla, samarbete, trygghet, erfarenhet och kunskap.

Arbetsplats: Askbackens daghem

Arbetstid: 38.15 h/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter: god sammarbetsförmåga, flexibilitet, arbetserfarenhet med barn i olika åldrar


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.