(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Askbackens daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2019
Beskrivning av jobbet: Vi söker just dig, som i god arbetsgemenskap vill arbeta utgående från barnen, deras behov och förutsättningar. Som barnskötare arbetar du tillsammans med en lärare och en barnskötare i 0-3 års gruppen, Nyckelpigorna. Du har möjlighet att utveckla ditt eget kunnande och bidra med egna idéer och tankar. Humor och skratt hör till vardagen på Askbacken! Arbetet börjar den 7 januari 2020 Tag gärna kontakt, så berättar vi mera! Arbetsplats: Askbacken är ett litet daghem med två daghemsgrupper och egen gård. Daghemmet är centralt beläget, nära Esbo centrum och lätt att komma till även med tåg och buss. Arbetstid: 38h 45min /vecka Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi förutsätter: Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993). Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560) Vi värdesätter: Tidigare erfarenhet som barnskötare inom småbarnspedagogik, god samarbetsförmåga och flexibilitet. Att du är intresserad av barn och deras utveckling. Vi värdesätter även gott och varmt bemötande av både barn och vuxna. Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.