Barnskötare inom småbarnspedagogik, Alberga daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 25.1.2022

Beskrivning av jobbet: Är du intresserad av att arbeta i skiftesgrupp? Nu har du möjlighet att arbeta i daghem förutom dagsturer både kvällar, veckoslut och enstaka natturer i Alberga daghem och förskola. Vi söker en företagsam barnskötare inom småbarnspedagogik som gärna arbetar självständigt till vårt skiftesteam. Du deltar i planering, förverkligandet och utvärderingen av verksamheten tillsammans med de andra i teamet. Teamet består av två lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare inom småbarnspedagogik.

Alberga daghem och förskola är belägen i lärcentret Monikko tillsammans med Monikon päiväkoti, som är öppet kvällar och veckoslut, Alberga skola, Leppävaaran koulu och en del av Kilon koulus elever.

Vi arbetar för att alla barn ska få förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Vi värdesätter god kommunikation, gott bemötande, trygghet, medveten aktiv närvaro och hållbara arbetssätt.

Arbetsplats: Alberga daghem och förskola

Arbetstid: 38h 15min

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter: Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot