Barnskötare inom småbarnspedagogik, Alberga daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2022

Trivs du med ett omväxlande arbete och gillar att arbeta med olika slags mänskor?Kom och arbeta i nya Alberga daghem och förskola som vår reservperson! Det betyder att du arbetar i de olika grupperna beroende på i vilken grupp du behövs för dagen. Du blir bekant med arbetssätt i olika arbetsteam och med barngrupper i olika åldrar. Arbetet är främst ett heltidsarbete, men det finns möjlighet att arbeta t.ex. 4 dagar i veckan.

Alberga daghem och förskola inledde verksamheten 2.8.2021 i nybyggda lärcentret Monikko. Daghemmet har 7 grupper, varav en är en skiftesgrupp (öppet dygnet runt vid behov) och en är förskolegrupp.

Vår vision är att varje barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Respektfullt bemötande, trygghet, god kommunikation, aktiv medveten närvaro och hållbara arbetssätt är viktiga för oss.

Arbetsplats: Alberga daghem och förskola

Arbetstid: 38h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot