(Poistunut julkaisusta)

Barnledare
Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymä, Johannes församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2020

Johannes församling rekryterar två barnledare. Arbetet inleds 3.8 2020.

1) Teamledare på Drumsö eftis. Lön: kravgrupp 403.Till uppgifterna hör att leda teamet i att planera, förverkliga och utvärdera arbetet i eftis. I teamet finns nu 6 ledare och 50 barn. På förmiddagarna finns tid för teamarbete, inlärning och planering. Ledaren deltar i verksamheten, i möten med församlingens anställda, samt i stadens och samfällighetens nätverksmöten. Ledaren planerar och deltar i dagsläger på somrarna, och finns som stöd för musiklekens och den öppna dagklubbens verksamhet i samma utrymmen.

2) Barnledare på Kronans eftis. Lön: kravgrupp 402. I första hand gäller arbetet att tillsammans med teamet skapa en meningsfull eftermiddag för första- och andraklassister. Under förmiddagarna finns det möjlighet att vara med i öppna vuxen-barngrupper, musiklek, eller delta i samarbetet med samhällets småbarnspedagogik. Dessutom ges tid för teamarbete, möten, inlärning och planering..

Gällande båda befattningarna erbjuds personalutbildning, företagshälsovård på Terveystalo (efter 4 månader), Smartumbidrag för motion och kultur, och subventionerad lunch via E-passi. Under sommaren ges möjlighet att arbeta t ex på läger.

Ansökningstiden går ut 5.4.2020 kl. 23.59. Eventuella intervjuer hålls 8 respektive 14.4 2020.
Den som anställs bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Goda kunskaper i svenska förutsätts. Församlingen använder Office365.
Vi önskar att du har utbildning och/eller erfarenhet inom branschen, men även lämpliga personer utan formell behörighet tas i beaktande. Prövotid 6 månader.

Närmare uppgifter ger tf. ledare för barnverksamheten, Helena Hollmérus, tel. 050-4010 390, helena.hollmerus@evl.fi