(Poistunut julkaisusta)

Barnledare
Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymä, Johannes församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2020

Johannes församling rekryterar 2 barnledare för 6-12 månader med möjlighet till förlängning. Arbetet inleds 3.8 2020. I första hand gäller arbetet att tillsammans med teamet skapa en meningsfull eftermiddag för första- och andraklassister i våra eftermiddagshem, Kronan och S:t Jacob. Under förmiddagarna finns det möjlighet att vara med i öppna vuxen-barngrupper, musiklek, eller delta i samarbetet med samhällets småbarnspedagogik. Dessutom ges tid för teamarbete, möten, inlärning och planering.. Vi erbjuder personalutbildning, företagshälsovård på Terveystalo (efter 4 månader), Smartumbidrag för motion och kultur, och subventionerad lunch via E-passi. Under sommaren ges möjlighet att arbeta t ex på läger.

Ansökningstiden går ut 5.4.2020 kl. 23.59. Eventuella intervjuer hålls 8 respektive 14.4 2020.
Den som anställs bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Goda kunskaper i svenska förutsätts. Församlingen använder Office365.
Vi önskar att du har utbildning och/eller erfarenhet inom branschen, men även lämpliga personer utan formell behörighet tas i beaktande. Prövotid 3 månader.

Närmare uppgifter ger tf. ledare för barnverksamheten, Helena Hollmérus, tel. 050-4010 390, helena.hollmerus@evl.fi