(Poistunut julkaisusta)

Barnledare
Vantaan seurakunnat, Vanda svenska

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2019

Församlingen behöver en barnledare (80 % arbetstid, kravgrupp 402) som ansvarar för dagklubbs- och familjecaféverksamheten. För befattningen som barnledare förutsätts examen enligt biskopsmötets beslut 9.9.2009 eller avlagd examen eller utbildning enligt biskopsmötets tidigare beslut.

Språkkraven för innehavaren av befattningen som barnledare är goda kunskaper i tal och i skrift i det svenska språket samt adekvata muntliga kunskaper i det finska språket.

Befattningen besätts senast den 1 januari 2020.

Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska församling, via den elektroniska
rekryteringsservicen evl.fi /rekrytering senast 29.11.2019 kl. 15.