(Poistunut julkaisusta)

Barnledare
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2019

Befattningen gäller för tiden 1.8.2019-31.7.2020. Arbetstiden uppgår till 34 h 12 min/vecka (88 %)

Arbetets tyngdpunkt är församlingens småbarnspedagogik, dvs. dagklubbar, familjeklubbar samt verksamhet som riktar sig till barn i den grundläggande utbildningens lägre klasser och deras familjer.

Församlingens team för småbarnspedagogik består av ledaren för barnverksamheten och fem barnledare.

Behörighetskrav för befattningen är av biskopsmötet godkänd examen i barn och familjearbete eller annan lämplig utbildning. Språkkrav är god förmåga att använda svenska i tal och skrift och nöjaktig förmåga att använda finska i tal.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 2.5.2019 kl. 16.00. Intervjuer sker 10.5.2019.

Frågor besvaras av församlingssekreterare Anna-Karin Lärka, tfn 044 480 8301, e-post anna-karin.larka@evl.fi