(Poistunut julkaisusta)

Barnledare
Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymä, Johannes församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2019

Johannes församling lediganslår två vikariat som barnledare, från och med 1.8.2019..

1) ett tvåårig vikariat som barnledare (100 %), fyra mån prövotid
2) ett ettårig vikariat som barnledare (80 %), ingen prövotid
med möjlighet till ev. förlängning. Huvudsaktig uppgift är att tillsammans med teamet på S:t Jacobs eftis ansvara för att erbjuda första- och andraklassare en trygg eftermiddag med varierande sysselsättning, både ute och inne. Ansökningstiden går ut 30.4.2019. Eventuella intervjuer hålls 2-3.5.2019.
Närmare uppgifter ger tf. ledare för barnverksamheten, Helena Hollmérus, tel. 050-4010 390.

Vi erbjuder dig:
-En fungerande företagshälsovård på Terveystalo
-Möjlighet till subventationerad lunch
-Möjlighet till ulbildning på läroavtal, samt övrig personalutbildning
-Smartumbidrag för motion eller kultur
-Lön enligt kyrkans kollektivavtal, kravgrupp 402

För bägge platserna gäller att sökande som antas bör uppvisa brottsregisterutdrag.
Goda kunskaper i svenska förutsätts. Behörighetskrav: kyrklig barnledarexamen, konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Även lämplig personer utan formell behörighet tas i beaktan.

Närmare uppgifter ger tf. ledare för barnverksamheten, Helena Hollmérus, tel. 050-4010 390.