(Poistunut julkaisusta)

Barnledare / Lastenohjaaja
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.4.2018

Lojo församling lediganslår

BEFATTNING SOM BARNLEDARE

Barnledares uppgifter och arbetets tyngdpunkt omfattar svenskspråkiga verksamhetens dag- och familjeklubbars ledning, barnläger, utflykter och deltagandet i nätverkssamarbetet.

Behörighetskrav för tjänsten är av kyrkan godkänt examen i barn- och familjearbetet eller liknande. Barnledaren ska ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska i tal och skrift.
Befattningen hör till kravnivå 402 (grundlön 1963 - 2257 €/mån.).

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tillträdet i befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Befattningen börjar den 1.8.2018. På befattningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

Mer information ger kaplan Raimo Kuismanen 044 3284 357 raimo.kuismanen@evl.fi
Tjänsten ansöks med hjälp av en elektronisk sökningsblankett via tjänsten KirkkoHR senast 18.5.2018 kl 15. Anställningsintervju den 22.5.2018 kl 18.

Lohjan seurakunnan ruotsinkielisessä työssä on haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI

Lastenohjaajan tehtävä painottuu ruotsinkielisen työn päivä- ja perhekerhotoiminnan ohjaamiseen. Tehtävään kuuluvat myös lastenleirit ja retket sekä osallistuminen verkostoyhteistyöhön.

Tehtävän pätevyysvaatimuksena on kirkon lapsi- ja perhetyön tutkinto tai vastaava perusammattitutkinto. Tehtävässä edellytetään erinomaista ruotsin kielen ja tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 402 (peruspalkka 1963 - 2257 €/kk työkokemuksesta riippuen).

Toimeen valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 1.8.2018 lukien. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Lisätietoja antaa kappalainen Raimo Kuismanen, 044 32 84357, raimo.kuismanen@evl.fi.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 18.5.2018 klo 15 mennessä.
Haastattelut järjestetään 22.5.2018 klo 18.