(Poistunut julkaisusta)

Barn- och familjearbetare för viss tid
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2019

Vi söker dig som vill vara med och utveckla församlingens barn- och familjearbete.

Till tjänsten hör dagklubbsarbete, söndagsskolarbete, planering av familjegudstjänster och evenemang samt i samarbete med ungdomsarbetsledare planering av barnläger. I tjänsten ingår konfirmandarbete.

Vi söker dig som är flexibel och har utvecklingsvilja. Vi uppskattar om du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga i församlingens verksamhet.

Tjänsten gäller för tiden 1.1.2020-31.12.2020.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.
Av tjänsteinnehavaren på viss tid krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete eller avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans småbarnspedagogik. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas.
Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 16.12.2019 kl. 12.00.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi