(Poistunut julkaisusta)

Barn- och familjearbetare för viss tid
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Tjänsten gäller för tiden 1.1.2020-31.12.2020.

Arbetets tyngdpunkt är församlingens barn- och familjearbete dvs. verksamhet för barn i och under skolåldern samt deras familjer.
Konfirmandarbete ingår i tjänsten.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.
Av tjänsteinnehavaren på viss tid krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete eller avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans småbarnspedagogik. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas.
Erfarenhet av kyrkans barn- och familjearbete räknas som merit. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 4.11.2019 kl. 16.00. Intervjuer sker 7.11.2019.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi