(Poistunut julkaisusta)

B-kanttorin virka
Tyska församlingen i Finland

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2018

Suomen saksalaisessa evl seurakunnassa on avionna b-kanttorin virka

Virkaa täytettäessä ensisijainen valintakriteeri on saksalaisen jumalanpalvelusmusiikin tuntemus. Viran tehtäviin kuuluu seurakunnan kaikesta musiikillisesta työstä vastaaminen. Odotamme virkaan valittavalta vankkaa perusmuusikkoutta sekä intoa ja kykyä edistää seurakunnan musiikkielämää.

Virka edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kaikenikäisten kanssa sekä sujuvaa ATK-osaamista. Haluamme kehittää jatkossa eriyisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävää musiikkityötä, joten kokemus tästä katsotaan eduksi. Työkieli seurakunnassa on saksa, joten hyvä saksan kielen taito on perusedellytys. Lisäksi edellytetään suomen kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Kanttorin on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään.

Hakemukset kelpoisuuden osoittamine todistuksineen on toimitettava viimeistään 1.8.2018 klo 16 seurakunnan kansliaan, osoite: Bernhardinkatu 4, 00130 Helsinki

Lisätietoja: Kirkkoherra Matti Fischer, puh. 050-5942485 tai matti.fischer@evl.fi