(Poistunut julkaisusta)

B-kanttori
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Tuiran seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (B-virka)

Virkaan valittavalta odotamme hyvää asennetta jumalanpalveluselämän rikkaaseen musiikilliseen suunnitteluun ja toteutukseen, innostavaa ja kehittävää työotetta, monipuolista musiikillista osaamista sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
  
Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Vastata omalta osaltaan seurakunnan musiikkitoiminnasta, sen kehittämisestä ja toteutuksesta.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin suunnittelu ja toteutus
- Seurakunnan muun musiikkitoiminnan suunnittelu ja toteutus
- Kuorojen ja musiikkiryhmien johtaminen / ohjaaminen ja vastuu niiden toiminnasta
- Kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus
- Osallistuminen aluetyöhön
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Yhteistyö musiikin alalla toisten seurakuntien, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Urkujen ja muiden soittimien huollosta vastaaminen
- Nuotistoista vastaaminen
- Asiantuntija instrumenttihankinnoissa
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastaa omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Kelpoisuusehdot
Ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus (Kirkon säädöskokoelma nro 108)

Palvelussuhteen ajankohta 1.6.2019 alkaen

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Koeaika 6 kk

Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 15.

Virkasuhteen täyttää Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto.