B-kantor

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Åbo svenska församling