(Poistunut julkaisusta)

Avtalsexpert / Sopimusasiantuntija, Yle
Yleisradio

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2018


Yle finns till för alla finländare och skapar mervärde för samhället. Vi erbjuder alla lika tillgång till information, upplevelser, underhållning, bildning och individuell utveckling.

Yle är Finlands största arbetsgivare inom den kreativa branschen och har cirka 2 800 medieexperter som jobbar på tv- och radiokanalerna samt webbtjänsterna över hela Finland. Kom med och bygg det bästa public service-bolaget i världen!


Vi söker en erfaren och motiverad avtalsexpert för att stärka vårt avtalsteam i Böle, Helsingfors.

Din uppgift är att jobba som avtalsexpert för Svenska Yle där du ansvarar för att upprätta avtal, stödja avtalsförhandlingar, ge anvisningar om avtalshantering samt uppdatera och utveckla de använda avtalsmallarna och allmänna villkoren enligt bolagets principer. Du ansvarar även för utveckling och handledning gällande avtal och verksamhetsmodeller vid Svenska Yle och samarbetar tätt med enhetens jurist. Vi använder avtalshanteringssystemet Cloudia.

Vi förutsätter att du har lämplig högskoleexamen eller YH-examen, helst inom juridik eller ekonomi. Tidigare erfarenhet av avtalsförvaltning och avtalssystem, förvärv av immateriella rättigheter och avtalsjuridik ses som merit. Du dokumenterar på ett tydligt sätt, kommunicerar naturligt med olika samarbetsparter och jobbar kreativt och lösningsorienterat.

Ditt arbetsspråk är svenska men du bör även kunna flytande finska.

Vi erbjuder utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter i ett mediebolag som krafigt förnyar sig, sporrar sina medarbetare och satsar på deras arbetshälsa och utveckling.

Ytterligare information fås av Maisa Hyrkkänen, direktör för ekonomi- och personaltjänster, telefon 050 525 4037, 5.12. klockan 13–14 eller 10.12. klockan 13-14 eller per epost maisa.hyrkkanen@yle.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------

Yle palvelee kaikkia suomalaisia ja tuottaa arvoa yhteiskunnalle. Tarjoamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä sekä sivistää ja kehittää itseään.

Yle on Suomen suurin luovan työn yhteisö, jonka tv- ja radiokanavat sekä verkkopalvelut työllistävät koko maassa noin 2800 media-alan ammattilaista. Tule mukaan rakentamaan maailman parasta julkisen palvelun yhtiötä!


Haemme sinua, kokenut ja motivoitunut sopimusasiantuntija, vahvistamaan Sopimustiimiämme Helsingin Pasilaan.

Sopimusasiantuntijan tehtävänä on vastata Svenska Yle -yksikön sopimusten laatimisesta, sopimusneuvottelujen tuesta, sopimustenhallinnan ohjeistuksesta sekä käytettävien sopimuspohjien ja yleisten ehtojen ylläpidosta ja kehittämisestä yhtiön periaatteiden mukaisesti. Vastaat myös sopimusten ja toimintamallien kehittämisestä ja opastuksesta Svenska Ylessä ja toimit tiiviissä yhteistyössä yksikön juristin kanssa. Käytössämme on Cloudian sopimustenhallintajärjestelmä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai AMK-tutkinto, mielellään oikeus- tai kauppatieteen alalta. Eduksi luetaan kokemus sopimushallinnosta ja -järjestelmistä immateriaalioikeuksien ostamisesta sekä sopimusjuridiikasta. Dokumentoint selkeästi, kommunikoit luontevasti eri yhteistyötahojen kanssa ja työskentelyotteesi on luova ja ratkaisuhakuinen.

Työskentelykielesi on pääasiassa ruotsi, mutta osaat myös sujuvasti suomea.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen tehtävän vahvasti uudistuvassa media-alan yhtiössä, joka kannustaa ja panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin ja kehittymiseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa Talous- ja henkilöstöpalvelujen johtaja Maisa Hyrkkänen, puh. 050-525 4037, soittoajat 5.12. kello 13-14 ja 10.12. kello 13-14 tai maisa.hyrkkanen@yle.fi