(Poistunut julkaisusta)

Avdelningschef för tillsynen av kapitalmarknaden
Finanssivalvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2019

Vi söker en avdelningschef som ska ansvara för tillsynen av kapitalmarknaden.

Du kommer att leda och svara för verksamheten på den avdelning som fokuserar på tillsynen av kapitalmarknaden i Finland. Du blir medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till Finansinspektionens direktör.

Till din avdelnings ansvarsområde hör att utöva tillsyn över kapitalmarknadens aktörer, produkter och tjänster och att övervaka utnyttjandet av investerarinformation och handeln. Därtill har avdelningen ett brett samarbete med finländska och internationella myndigheter och deltar i beredningen av inhemsk lagstiftning och EU-regelverk.

Din yrkeskompetens och arbetserfarenhet omfattar avdelningens hela ansvarsområde. Du har djupa insikter om verksamheten på finansmarknaden. Du vill verka för ett gott uppförande på värdepappersmarknaden.

Du har gedigen och i praktiken visad ledarförmåga och är en inspirerande och stimulerande personledare. Du är stresstålig och utvecklingsinriktad, har lätt för att greppa helheter och förmåga att se det väsentliga. Du har ett konstruktivt arbetssätt och hittar lösningar också i svåra lägen. Du är en aktiv och övertygande talare med flytande kunskaper i finska och engelska. En ytterligare förutsättning är att du har avlagt en för uppdraget lämplig högre högskoleexamen.

Hos oss väntar en utsiktspost över tillsynsfältet – ett ypperligt läge för att utveckla vårt inhemska tillsynsarbete som ett led i den europeiska finansmarknadstillsynen. Till ditt stöd i det krävande uppdraget har du ett team av professionella tillsynsexperter. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och ett betydelsefullt uppdrag, som ger dig möjlighet att främja förtroendet för finansmarknaden.

Anställningsförhållandet är fast. Förordnandet till avdelningschef gäller för fem år. Lön (kompetenskategori 22) och andra förmåner bestäms enligt den lönepraxis som gäller för Finlands Bank.

Blev du intresserad? Närmare upplysningar lämnas av
Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen, telefon +358 9 183 5300, onsdagen den 16.1. kl. 10.00-11.45 och mondagen den 21.1. kl. 09.00-11.00.

Närmare information om alla vakanser hittar du på adressen www.finanssivalvonta.fi/ura (huvudsakligen på finska)

Finansinspektionen främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade. Vi övervakar omkring tusen inhemska finansiella aktörer och deltar aktivt i det europeiska tillsynssamarbetet. Vi verkar i anslutning till Finlands Bank men fattar besluten självständigt. Du blir en av ca 220 medarbetare på vår myndighet i centrala Helsingfors.

Finansinspektionen.fi | Twitter.com/FIN_FSA