(Poistunut julkaisusta)

Autonkuljettaja
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.4.2019

Helsingin seurakuntayhtymä on käynnistänyt yhdessä Helsingin kaupungin kanssa työskentelyn ruoka-avun jakamiskäytäntöjen uudistamiseksi. Tavoitteena on kehittää ruoka-aputoiminnan uudenlaista organisointia ja toteuttamista, löytää yhdessä eri toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia ja helsinkiläiseen toimintaympäristöön sopivia keinoja ruoan jakelulle. Uuden toimintatavan tavoitteena on myös vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, vähentää ruokahävikkiä ja tarjota työllistymisen mahdollisuuksia.

Osana ruoka-avun kehittämishanketta, pilotoidaan keskitettyä elintarvikkeiden ja hävikin kuljettamista ja logistiikkaa.

HAEMME MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSUHTEESEEN KYLMÄAUTON KULJETTAJAA 6.5.2019- 31.12.2020.

Autonkuljettajan tehtävänä on olla osana ruoka-avun kehittämisen tiimiä ja osallistua pilotointivaiheessa myös kehittämistyöhön eri toimijatahojen kanssa.
Tehtävän pääasiallinen sisältö on noutaa ja jakaa raaka-ainetta, kauppojen hävikkiä sekä tuottajien ja teollisuuden lahjoittamia eriä eri kohteisiin. Osallistuu seurakuntayhtymän ja järjestöjen käytännön ruoka-aputoimintaan tarpeen mukaan. Suunnittelee, kehittää ja kokeilee erilaisia logistisia mahdollisuuksia Helsingissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa kylmäkuljetusauton huollosta ja toimivuudesta sekä on mukana eri ruoka-apukehittäjien työpajoissa ja yhteiskehittämisen työskentelyissä tarpeen mukaan.

Ruoka-avun kehittämistoimintaan liittyvä logistiikan pilotointi edellyttää kehittävää työotetta, hyvää stressinsietokykyä sekä huolellisuutta ja luotettavuutta. Tehtävässä tarvitaan kykyä toimia nopeasti muuttuvissa olosuhteissa kehittämisvaiheessa.

Ajokortti, vähintään B-kortti tarvitaan.
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan (peruspalkka 1983,14 euroa/kk + mahd. kokemuslisä). Tehtävä tulee ottaa vastaan 6.5.2019 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR -järjestelmän kautta pe 26.4. klo 12 mennessä. Hakijat arvioidaan ja valinnat haastatteluihin tehdään sähköisellä lomakkeella annettujen tietojen perusteella. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja haastattelut pidetään 29.4.2019.
Lisätietoja antaa vs diakonian päällikkö Mare Kinanen p. 0505727541