Automaatiotestaaja, Kanta-palvelut, IT-sote-yksikkö

Kela